Vejledninger og information

 

 

PATIENTKLAGER OG PATIENTOPLEVET KVALITET

 

www.patientombuddet.dk

www.patientforsikringen.dk

 

KLINISKE VEJLEDNINGER OG RETNINGSLINIER

 

www.dsgh.dk

www.dks.dk

 

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

 

www.dpsd.dk

 

Kirurgi klinikken  |  Overlæge, dr.med, Steffen Rosenstock  |   Søborg Torv 12, 3.sal  |  2860 Søborg  |  Tlf. 42 66 01 69  |  Email sro@kirurgiklinikken.dk  |  www.kirurgiklinikken.dk